Regulamin sesji fotograficznych realizowanych przez Save The Moment

Moja praca jest również moją pasją, możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Zależy mi na tym, aby nasze wspólne chwile przebiegły w jak najlepszej atmosferze. Poniższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe pamiątki. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie niezapomniane chwile.

Niniejszy Regulamin dotyczy sesji realizowanych przez Fotografa i decyzja związana ze zleceniem realizacji sesji fotograficznej (w tym zakup vouchera) jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. Regulamin jest dostępny na stronie Fotografa pod adresem https://savethemoment.photo  oraz jest udostępniany Klientowi automatycznie w systemie rezerwacji dostępnym pod adresem http://savethemoment.zalamo.com/book/. 

§1 Definicje

Fotograf – Fotograf Save The Moment 

Klient – osoba decydującą się na zlecenie usługi fotograficznej Fotografowi wraz z wszystkimi osobami towarzyszącymi uczestniczącymi w sesji fotograficznej.

Regulamin – poniższy dokument definiujący warunki współpracy pomiędzy Fotografem a Klientem

§2 Rezerwacja terminów

 1. Rezerwacja terminu możliwa jest przez:
  1. Serwis do rejestracji terminów pod adresem http://savethemoment.zalamo.com/book/
  2. Kontakt telefoniczny pod numerem : 665 274 300
  3. Kontakt mailowy pod adresem lag.karolina@gmail.com
  4. Kontakt przez Facebook Messenger pod adresem : https://m.me/savethemoment.photo
 2. W przypadku gdy sesja jest związana z usługą makijażu, termin musi zostać potwierdzony przez Fotografa, który pośredniczy w rezerwacji terminu makijażu.
 3. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu jest:
  1. Wybranie przez Klienta rodzaju sesji oraz oczekiwanego pakietu.
  2. Wybranie na stronie  http://savethemoment.zalamo.com/book/ dostępnego terminu oraz wpłacenie zadatku zgodnego z wybranym rodzajem sesji (pakietem).
  3. W przypadku sesji przedpłaconych (vouchery/bony upominkowe) warunkiem jest ustalenie z Fotografem wspólnego terminu.
  4. W przypadku braku wpłaty zadatku (gdy sesja nie jest przedpłacona voucherem/bonem podarunkowym) zarezerwowany termin automatycznie przepada bez dodatkowej informacji ze strony Fotografa.
 4. Wybrany termin może zostać zmieniony przez Klienta dwa razy, w przypadku trzeciej zmiany wpłacony zadatek przepada i sesja jest anulowana. W przypadku gdy usługa fotograficzna jest powiązana z usługą makijażu, wpłacony zadatek przepada automatycznie już przy pierwszej zmianie terminu. Warunkiem ustalenia kolejnego terminu jest wpłacenie nowego zadatku.
 5. Wybrany termin może zostać zmieniony przez Fotografa dwa razy, w przypadku trzeciej zmiany wpłacony zadatek jest zwracany przez Fotografa w wysokości 100% zadatku a sesja jest anulowana.
 6. W przypadku rezygnacji Klienta z sesji wpłacony zadatek przepada automatycznie.

§3 Płatność i faktura za usługę

 1. Płatność za sesję fotograficzną odbywa się nie później niż w dniu sesji. Płatność za usługę zgodna jest z wybranym pakietem pomniejszona o wartość wcześniej wpłacony zadatek.
 2. Płatność przyjmowana jest w formie gotówki w dniu sesji lub w formie przelewu na konto 72 1140 2004 0000 3702 3017 6232. W takim przypadku w dniu sesji należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu wygenerowane z serwisu transakcyjnego banku.
 3. W przypadku chęci otrzymania faktury za usługę należy zgłosić taką chęć nie później niż w dniu sesji. Faktura będzie wystawiona przez właściciela marki Save The Moment – GIK Grzegorz Ląg NIP: 777-254-05-62. Faktura będzie miała tytuł „Usługa Fotograficzna”.

§4 Uczestnictwo w sesji

 1. Miejsce realizacji sesji zależne jest od wybranego przez Klienta pakietu. 
  1. W przypadku sesji realizowanych w studio jest to : Kiekrz – Poznań, ul. Polna 3. 
  2. W przypadku sesji plenerowych lub domowych miejsce sesji ustalane jest wspólnie pomiędzy Fotografem a Klientem i może się wiązać z dodatkowymi kosztami, o których Fotograf poinformuje Klienta w momencie ustalania tego miejsca.
 2. W przypadku sesji plenerowych w momencie gdy pogoda nie pozwala na realizacji sesji (na podstawie prognozy pogody) Fotograf może ustalić z Klientem inny termin sesji. Nie wpływa to na kwestie związane z zadatkiem uregulowane w §1
 3. Klient zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym miejscu w ustalonym terminie o ustalonej godzinie, jednak nie później niż 15 minut później. W przypadku spóźnienia Klient zobowiązany jest do poinformowania o możliwym spóźnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem – najlepiej 15-30 minut przed terminem sesji. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 30 minut, o ile Fotograf się nie zgodzi na przesunięcie, sesja zostaje anulowana a zadatek przepada.
 4. Klient zobowiązany jest do przygotowania się do sesji zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Fotografa. Dotyczy to takich elementów jak ubiór, makijaż, fryzura itp. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.
 5. Z uwagi na czynniki mające wpływ na realizację sesji tj. wiek oraz usposobienie dzieci biorących udział w sesji zdjęcia, które otrzyma Klient mogą się różnić od tych prezentowanych w portfolio. Każda sesja fotograficzna przeprowadzana jest z indywidualnym podejściem, dlatego Klient powinien przedstawić przed sesją swoje indywidualne preferencje.
 6. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby. Klient widząc daną aranżację może zaproponować zmiany na miejscu, brak zgłoszonej uwagi równoznaczny jest z akceptacją, co nie będzie uwzględniane na późniejszym etapie postprodukcji.
 7. Jeśli w sesji fotograficznej uczestniczyć będzie więcej niż jedna osoba, Klient rezerwujący sesję zobowiązany jest do zapoznania pozostałych uczestników z Regulaminem. Wszystkie osoby uczestniczące w sesji niniejszy Regulamin akceptują poprzez udział w sesji.
 8. Uczestnictwo zwierząt w sesji jest możliwe, jednak powinno być wcześniej zgłoszone przez Klienta.
 9. Podczas sesji Klienci zobowiązani są do stosowania się do wskazówek Fotografa dotyczących zachowania/pozowania.
 10. Na sesjach obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i robienia filmów (w tym telefonem komórkowym, tabletem, etc) przez każdego poza Fotografem.
 11. Za wszelkie szkody wyrządzone w studiu przez Klienta, uczestników sesji, zwierzęta, które przyszły z nim na sesję lub znajdujące się pod jego opieką odpowiada Klient. 
 12. Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie osób uczestniczących w sesji. Ze względu na miejsce i charakter pracy –o soby chore/przeziębione nie zostaną wpuszczone na sesję, a opłata nie zostanie zwrócona. 

§5 Selekcja i obróbka zdjęć

 1. Decydując się na sesję u Fotografa Klient jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z przykładowymi zdjęciami realizowanymi przez Fotografa i akceptuje styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.
 2. Fotograf według własnego uznania oraz samodzielnie dokonuje selekcji zdjęć, które zostaną poddane autorskiej obróbce.
 3. Wybrane przez Fotografa zdjęcia, po obróbce zostaną udostępnione Klientowi na stronie https://savethemoment.photo w osobnej galerii chronionej unikatowym hasłem, które zostanie przekazane tylko Klientowi. 
 4. Fotograf ma na selekcję oraz obróbkę zdjęć do 30 dni roboczych. 
 5. W przypadku gdy Klient chciałby otrzymać obrobione zdjęcia do wyboru w terminie ekspresowym (2-4 dni robocze) wówczas zobowiązany jest do zakupu dodatkowe usługi „express” i dopłaty 200zł brutto do wybranego przez siebie pakietu. Usługa express dotyczy elektronicznej wersji zdjęć.
 6. W galerii dostępne będą zdjęcia o pogorszonej jakości z dodanym znakiem wodnym. Celem udostępnienia zdjeć, jest wybór przez Klienta zdjęć w ilości zgodnej z wydanym przez niego wcześniej pakietem.
 7. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o wybranych ujęciach poprzez pocztę elektroniczną lub Facebook messenger. Klient ma 30 dni kalendarzowych na wybranie zdjęć. Po tym czasie Fotograf może usunąć galerię ze strony internetowej i wybór zdjęć może nie być już możliwy. Fotograf nie przechowuje zdjęć dłużej niż przez 3 miesiące – nie dotyczy to zdjęć, co do których Klient wyraził zgodę na publikację.
 8. W przypadku gdy Klient chce wybrać dodatkowe ujęcia ponad wykupiony wcześniej pakiet, wówczas za każde dodatkowe ujęcie należy dopłacić (za każdą sztukę) zgodnie z aktualnym cennikiem. Klient może także po udostępnieniu galerii zwiększyć wybrany przez siebie pakiet. Nie ma możliwości zmniejszenia pakietu i wybrania mniejszej ilości zdjęć.
 9. W przypadku gdy wybrany przez Klienta pakiet zawiera fotoobraz, będzie on wykonany z jednego z wybranych w ramach pakietów ujęć. Analogicznie jeśli Klient zakupi fotoksiążkę, lub inny gadżet fotograficzny, zdjęcie na nim umieszczone może zostać spośród tych wchodzących w ramach pakietu. Dodatkowy fotogadżet nie powiększa więc ilości zdjeć jakie Klient może wybrać z Pakietu.
 10. Fotograf nie udostępnia wszystkich zdjęć z sesji.
 11. Fotograf nie udostępnia nieobrobionych plików JPG oraz RAW. W szczególności nie przekazuje bezpłatnie wszystkich nieobrobionych zdjęć Klientowi.
 12. Każde wybrane przez Klienta zdjęcie zostanie mu przekazane:
  1. W formie papierowej w formacie 15×21
  2. W formie cyfrowej na CD/DVD (tylko w wersji JPG po obróbce)
 13. Klient na swoją prośbę może otrzymać dostęp do wybranych przez siebie i opłaconych zdjęć drogą elektroniczną przez usługę dropbox.com lub w ostateczności jeśli nie ma takiej możliwości drogą e-mail.
 14. Zdjęcia w formie papierowej realizowane są w terminie do 15 dni roboczych od momentu wybrania przez Klienta zdjęć. Jednak ze względu na realizację tego zadania przez firmę zewnętrzną termin ten może ulec wydłużeniu. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany przez Fotografa. Termin ten może zostać wydłużony jeśli zamawiany jest pakiet z foto obrazem lub innym foto gadżetem, ze względu na długi czas realizacji tych elementów.
 15. Odbiór wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na CD powinien odbyć się w przeciągu 7 dni roboczych od informacji od Fotografa o dostępności. W przeciwnym wypadku zdjęcia mogą zostać przez Fotografa zutylizowane. Odbiór odbywa się w studio Fotografa pod adresem Kiekrz – Poznań, ul. Polna 3
 16. Istnieje możliwość przesłania zdjęć za pośrednictwem Poczty Polskiej, taka usługa kosztuje dodatkowo 10 zł. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdjeć w tym przypadku.

§6 Vouchery/ bony podarunkowe

 1. Fotograf umożliwia zakup vouchera / bonu podarunkowego, który umożliwia osobie, która okaże voucher realizację sesji fotograficznej u Fotografa. 
 2. Voucher zrealizować można tylko u Fotografa. Vouchera nie można zwrócić ani wymienić go na gotówkę.
 3. Istnieje możliwość zakupu vouchera na dowolną usługę realizowaną przez Fotografa.
 4. Klient wybiera pakiet oraz przekazuje informację Fotografowi, czy chce aby na voucherze znalazła się kwota wybranego pakietu, czy tylko sama nazwa wybranego pakietu.
 5. Voucher standardowo ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. Istnieje możliwość przedłużenia ważności takiego vouchera na wyraźne życzenie Klienta.
 6. Fotograf przygotowuje voucher zgodnie z aktualnym wykorzystywanym przez siebie wzorem wraz z informacją o :
  1. Numerze vouchera
  2. Wybranym pakiecie
  3. Datą ważności vouchera
  4. Opcjonalnie kwocie
  5. Opcjonalnie Imię i nazwisko osoby obdarowanej
 7. Fotograf przechowuje w swojej bazie informacje podane powyżej oraz dane osoby, która zakupiła voucher, w celu ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą się pojawić podczas realizacji usługi na podstawie vouchera.
 8. Voucher może być odebrany osobiście w studio pod adresem Kiekrz – Poznań, ul. Polna 3 lub wysłany Pocztą Polską za dodatkową opłatą 10zł. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia do jakich może dojść podczas takiej wysyłki.
 9. Osoba obdarowana voucherem decydując się na jego realizację u Fotografa automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin.

§7 Dane osobowe Klienta

 1. Klient przekazuje Fotografowi swoje dane osobowe w celu kontaktu związanego z realizacją usługi. Są to następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Nr telefonu
  4. Opcjonalnie login do komunikatora Facebook Messanger
 2. Fotograf ma prawo do wykorzystania tych informacji w celu realizacji usługi.
 3. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w celu realizacji umowy. Zdjęcia realizowane przez Fotografa dla Klienta będą przetwarzane w dbałości o ich poufność i przekazywane będą jedynie:
  1. Firmie realizującej odbitki papierowe lub/i firmie wykonującej fotoobrazy
  2. Firmie hostujące stronę https://savethemoment.photo na potrzeby udostępnienia Klientowi galerii ze zdjęciami
 4. Po realizacji usługi zdjęcia Klienta będą bezpowrotnie usuwane.

§8 Udostępnianie zdjęć 

 1. Fotograf może poprosić Klienta o możliwość upubliczniania swojego wizerunku poprzez publikację wybranych zdjęć na
  1. Facebook 
  2. Instagram
  3. Google 
  4. Stronie internetowej 
  5. podczas wystaw, wernisaży, 
  6. publikacji w prasie czy materiałach reklamowych
 2. Klient ma prawo odmówić zgody na taką publikacje lub wskazać jedynie wybrane przez siebie ujęcia, na których publikację wyraża zgodę.
 3. Zgoda w formie elektronicznej (email lub wiadomość przez Facebook Messanger) jest obowiązująca i nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. Klient potwierdzając zgodę na publikację jednocześnie potwierdza zgodę od wszystkich osób, które występują na wybranych do publikacji zdjęciach.
 4. W przypadku zgody na publikację Klient otrzymuje w ramach gratyfikacji możliwość wyboru trzech dodatkowych ujęć ponad wskazany przez siebie pakiet.
 5. W przypadku gdy Fotograf chciałby zrealizować tzw. zdjęcia „z backstage” – czyli pokazujące jak wygląda sama sesja fotograficzna – zobowiązany jest do otrzymania osobnej zgody Klienta na wykonanie tego typu zdjęć i ich późniejszą publikację.

§9 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu Prawa Autorskiego, więc nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.
 2. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc. a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Klienta lub osoby trzecie. Klienci akceptują , że Fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem.
 3. Klient ma prawo do publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych. Nie ma obowiązku oznaczania autora na tego typu publikacjach, jednak taka informacja umieszczona przez Klienta będzie dla Fotografa bardzo miłym gestem 🙂